Horizontale groepen

Waarom horizontale groepen?

Bij dit kinderdagverblijf werken we met horizontale groepen. Bij horizontale groepen zitten kinderen zo veel mogelijk bij leeftijdsgenootjes, in tegenstelling tot verticale groepen, waar kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus bij elkaar geplaatst zijn.

We kiezen voor horizontaal, zodat onze pedagogisch medewerkers de rust en ruimte hebben om zorg en activiteiten aan te passen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen in de groep. De behoeften van de kinderen in horizontale groepen liggen dichter bij elkaar en dat betekent meer aandacht en betere stimulering van elk kind. We vinden het ook prettig als we elke groep een dagindeling geven die het beste past bij de leeftijd van de kinderen.

Leidster-kind ratio

Bezetting op de babygroepen

De babygroepen bestaan uit maximaal 9 kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 2 jaar. Qua bezetting staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 5 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 9 kinderen.

Bezetting op kindergroepen

Wanneer het kind 1 1/2 – 2 jaar wordt, wordt het overgeplaatst naar de peutergroep. De peutergroepen bestaan uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1 1/2 – 2 tot 4 jaar. Er staat 1 pedagogisch medewerker op maximaal 7 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 13 kinderen.

Wanneer een peutergroep bestaat uit 2- tot 4-jarigen dan staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 8 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen.

Het volledige beleidsplan is hier te downloaden.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)