Communicatie met ouders

Kinderopvang de Papegaai: de kleine communicatiemomentjes

Kleinschalig, bereikbaar, flexibel voor ouders. Volgens ons hoort goede communicatie met jou als ouder daarbij. Zonder uitzonderingen. Niet alleen omdat het voor jou prettig is, maar ook omdat we geloven dat kinderopvang een verlengstuk van de gezinssituatie is. En dat we daarmee samen voor de opvoeding en ontwikkeling zorgen. We vinden het belangrijk om ouders even te kunnen spreken bij het halen en brengen. Bij de baby’s wordt er daarnaast een schriftje bijgehouden.

Natuurlijk zijn onze pedagogisch medewerkers telefonisch bereikbaar voor je vragen. Andersom geldt natuurlijk ook: pedagogische medewerkers bellen als de situatie daarom vraagt.

Digitale nieuwsbladen vanuit de kinderopvang

‘Het Papegaaitje’ wordt acht keer per jaar digitaal uitgegeven. In het digitale blad lees je als ouder aankondigingen van activiteiten, nieuws vanuit onze pedagogische medewerkers en de opvallende openings- en sluitingsdagen, maar je leest er ook belangrijk nieuws van binnen en buiten ons kinderdagverblijf. Wanneer je iets moet weten over de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld.

10-minutengesprekken

We vinden goede communicatie tussen ouders en het kinderdagverblijf heel belangrijk. Essentieel zelfs, voor de ontwikkeling van het kind. We spreken ouders daarom graag even na afloop van de dag. Maar dat is ons eigenlijk niet genoeg. We organiseren een keer per jaar een 10-minutengesprek over je zoon of dochter, om  elkaar te spreken over de ontwikkeling. Zo’n gesprek is altijd met een pedagogische medewerker die echt voor ‘jouw’ groep staat.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)