Horizontale groepen

Leeftijdgenootjes
Plan een rondleiding
Waarom horizontale groepen?

Rust en ruimte

Bij kinderdagverblijf werken we met horizontale groepen. Bij horizontale groepen zitten kinderen zo veel mogelijk bij leeftijdsgenootjes, in tegenstelling tot verticale groepen, waar kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus bij elkaar geplaatst zijn.

We kiezen voor horizontaal, zodat onze pedagogisch medewerkers de rust en ruimte hebben om zorg en activiteiten aan te passen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen in de groep. De behoeften van de kinderen in horizontale groepen liggen dichter bij elkaar en dat betekent meer aandacht en betere stimulering van elk kind. We vinden het ook prettig als we elke groep een dagindeling geven die het beste past bij de leeftijd van de kinderen.

Bezetting babygroepen

Bij de locatie Albert Schweitzersingel bestaat de babygroep uit maximaal 9 kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 1,5/2  jaar.

Bij de locatie Ariane bestaan de babygroepen uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 1,5/2 jaar. Qua bezetting staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 3 kinderen van 0 jaar. Dit houdt in dat er maximaal 3 pedagogisch medewerkers op een groep staan.

Bezetting peutergroepen

Wanneer het kind 1 ,5/2 jaar wordt, wordt het overgeplaatst naar de peutergroep. De peutergroepen bestaan uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5/ 2 tot 4 jaar. Er staat 1 pedagogisch medewerker op maximaal 7 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 13 kinderen.

Wanneer een peutergroep bestaat uit 2- tot 4-jarigen dan staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 8 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen.

 

Vestiging ariane

Ariane 8

3824 MB Amersfoort

033-4530244

Vestiging Albert SchweitZersingel

Albert Schweitzersingel 397

3822 BV Amersfoort

033-4553016