Methodieken

In 2005 kwam de Wet Kinderopvang, waar vier pedagogische doelen in werden beschreven. Wij hebben deze natuurlijk verwerkt in ons pedagogisch beleid. Door een uitgebreide beschrijving van onze doelen én werkwijzen, kunnen we onze neuzen elke dag weer dezelfde kant op wijzen. Het gehele beleidsplan is te downloaden. In de praktijk ligt ons werkplan in het verlengde van dit beleidsplan. Het werken met een kindvolgsysteem, de Gordon-methode en de 3R-methode zijn voor ons de het belangrijkst.

Kindvolgsysteem

De Papegaai maakt gebruik van het Kind-Volg-Systeem “Doen, Praten, Bewegen”, dat is gericht op sociaal-emotioneel gedrag, de taal-spraakontwikkeling en de motoriek. Bij elk onderdeel hoort een observatielijst en een handleiding. De gescoorde resultaten worden ingevuld in een grafiekschema. Zo wordt inzichtelijk wordt op welke gebieden het kind zich goed ontwikkelt en waar dat misschien minder het geval is. Dan kun je het kind gericht begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en bepaald gedrag planmatig en doelgericht stimuleren. Door de ontwikkeling via dit kindvolgsysteem te volgen en te stimuleren bereiden wij de kinderen optimaal voor op een goede aansluiting op het basisonderwijs. Nadat de lijsten op de groep zijn ingevuld, krijgen de ouders de drie boekjes mee naar huis om ze in te kijken en aan te vullen.

Methodieken: 3R
In De Papegaai werken we met de 3R-methode: we werken elke dag aan rust, regelmaat en reinheid. Waarom? Met een bekende, vaste structuur met de afwisseling van activiteiten en rustmomenten, weet je kind goed waar het aan toe is. Zo ontwikkelt hij een tijdsbesef van de dag en week, waaraan het kind rust en vertrouwen ontleent. De regelmaat zit niet alleen in het dagschema, maar ook in de herkenning en het vertrouwen en herkenning. Zo slapen de kinderen zo veel mogelijk in hetzelfde bedje, om zich vertrouwd te voelen in de omgeving. Reinheid betekent bij ons aandacht voor een goede persoonlijke hygiëne en het volgens een schoonmaakschema schoonhouden van alle ruimtes binnen het kinderdagverblijf.

Methodieken: Gordon

De Gordon-methode is er om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Pedagogisch medewerkers leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door:

 • actief te luisteren:
  Openstaan voor het kind. Door goed naar het kind te kijken kun je er proberen achter te komen wat het wil zeggen, zowel verbaal als non-verbaal.
 • het geven van ik-boodschappen:
  Benoemen van het onacceptabele gedrag, benoemen van je gevoel daarbij en uitleg geven over het waarom van je gevoel. Hierdoor geef je het kind de vrijheid om er op te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen.
 • acceptatiedrempel / geen verlies methode:
  Is er sprake van een conflict dan het conflict duidelijk benoemen, samen oplossingen bedenken en afspraken maken. Hierdoor respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)