Oudercommissie

Wie zijn wij?

De oudercommissie bestaat uit:

Kinderdagverblijf De Papegaai is het leukste en meest flexibele kinderdagverblijf van Amersfoort. Een prettige en veilige plek voor onze kinderen om de dag door te brengen. Dat is bovenal te danken aan de inzet van alle medewerkers. Maar ook de ouders hebben een stem in het functioneren van het kinderdagverblijf. De oudercommissie bestaat uit:

• Guido Rodenburg: voorzitter

• Sanne de Vries, algemeen lid

• Elske Caro-De Jong, algemeen lid

 

Waarom?

De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders bij de directie en heeft op grond van de Wet Kinderopvang een adviserende functie. Daarnaast is het ook gewoon leuk en leerzaam om als ouders mee te denken over de gang van zaken bij De Papegaai. Wij willen graag op een positieve manier actief meedenken om het alle betrokkenen, en natuurlijk in de eerste plaats de kinderen, nog meer naar de zin te maken

Wat?

We vergaderen om de 6 weken. De directie is bij de helft van deze vergaderingen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten bepreken we:

  • Agendapunten ingebracht door ouders/commissieleden
  • Beleidsstukken (bv. de groepsgrootte)
  • Werkplannen (bv. over voeding, opvoeding, spel- en ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en hygiëne)
  • Rapporten (bv. GGD inspectierapporten van de locaties)
  • Berichten van de directie (bv. openingstijden, uurprijs)

De notulen van de vergaderingen worden per e-mail naar de ouders gestuurd. We doen ook verslag van de lopende zaken in het Papegaaitje en organiseren regelmatig een thema-avond over bijvoorbeeld voorlezen of kinder EHBO. Als uw kind De Papegaai verlaat sturen wij een exit-enquête en periodiek voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Contact

Om optimaal te kunnen functioneren is het wenselijk dat de oudercommissie weet wat er speelt onder ouders. Als er iets is wat u met ons wilt delen, spreek dan een van de leden aan of of stuur een e-mail.

We willen je ook uitnodigen om agendapunten in te brengen, eens aan te schuiven bij een vergadering of zelfs ons te komen versterken door uzelf als lid van de oudercommissie aan te melden.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, dan kun je dit altijd aan ons kenbaar maken door ons aan te spreken, te bellen of een e-mail te sturen naar oc@kinderdagverblijfdepapegaai.nl

Geïnteresseerd?

Vind je het leuk om ook lid te worden van de oudercommissie of wil je anderszins een actieve bijdrage leveren aan het werk van de oudercommissie? Laat het ons weten via oc@kinderdagverblijfdepapegaai.nl

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)