Peuteropvang

Peuteropvang bij De Papegaai staat voor een goede doorstroming richting het basisonderwijs. Waarom? Met groepen op basis van leeftijd en ontwikkeling en een vast team pedagogisch medewerkers bieden we de juiste ondersteuning. Je kind ontwikkelt zich, met name op sociaal gebied, nog voor het naar de basisschool gaat. Bovendien hebben we binnen het vaste dagritme plek voor activiteiten. We zijn immers niet alleen de meest flexibele, maar ook de leukste!

Peuteropvang in een flexibel contract

Kinderdagverblijf De Papegaai biedt peuteropvang, net als kinderopvang, aan met een contract van 40 of 51 weken. Je kiest voor één van beide vormen, op basis van je eigen wensen. Werk je in het onderwijs, dan pas het contract van 40 weken misschien goed bij je, omdat je kind in de schoolvakanties niet (standaard) geplaatst wordt. Je mag voor een volledig flexibel contract kiezen wanneer je onregelmatig werkt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de thuiszorg. Bovendien blijft er de mogelijkheid bestaan om het contract tussentijds te wijzigen of om eenmalig een (vakantie- of ziekte)dag te ruilen of eenmalig een extra dag in te plannen. Heerlijk flexibel, dus!

Peuteropvang Amersfoort: stimuleren van ontwikkeling

In de peutergroepen krijgt ontwikkeling een centrale rol. Daarom zijn er twee leeftijdsgroepen: één tot ongeveer 3 jaar en één vanaf ongeveer 3 jaar. In de eerste is er een breed aanbod aan wisselende activiteiten die met de seizoenen mee een andere insteek hebben. De tweede groep wordt specifieker gestimuleerd en voorbereid op de basisschool. In beide groepen wordt gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem, om iedereen individueel door te laten ontwikkelen én de ontwikkeling te kunnen laten zien aan ouders. Je peuter wordt op geschikte momenten geplaatst bij leeftijdsgenootjes om activiteiten zo goed mogelijk op de leeftijden en ontwikkelingsniveaus te kunnen afstemmen. Zo denken wij hetzelfde te kunnen bieden als een peuterspeelzaal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Leren samen spelen, rollenspelen en fantasiespel en speelgoed delen.
 • Leren rekening te houden met andere kinderen en de jongere kinderen helpen.
 • Leren door te zetten als iets niet meteen lukt en leren zelf oplossingen te bedenken.
 • Leren beurten te maken, te wachten en te luisteren naar anderen.
 • Normen en waarden.
 • Assertiviteit trainen.

Taalontwikkeling en peuteropvang:

 • Woordenschat en taalbegrip uitbreiden.
 • Leren deelnemen aan het kringgesprek en leren zich te profileren in een groep.

Motorische ontwikkeling:

 • Grof motorische ontwikkeling verfijnen.
 • De fijn motorische pengreep leren om te kunnen schrijven.

Zelfredzaamheidsontwikkeling:

 • Leren zelfstandig naar het toilet te gaan.
 • Leren taakjes af te maken en de concentratie te vergroten.
 • Helpen met huishoudelijke karweitjes als tafeldekken en afruimen.
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)