Peuteropvang

Een goede doorstroming Plan een rondleiding
Kinderdagverblijf de papegaai:

Ontwikkeling voorop

Peuteropvang bij De Papegaai staat voor een goede doorstroming richting het basisonderwijs. Waarom? Met groepen op basis van leeftijd en ontwikkeling en een vast team pedagogisch medewerkers bieden we de juiste ondersteuning. Je kind ontwikkelt zich, met name op sociaal gebied, nog voor het naar de basisschool gaat. Bovendien hebben we binnen het vaste dagritme plek voor activiteiten. We zijn immers niet alleen de meest flexibele, maar ook de leukste!

Peuteropvang

Kinderdagverblijf De Papegaai biedt peuteropvang, net als kinderopvang, aan met een contract van 40 of 51 weken. Je kiest voor één van beide vormen, op basis van je eigen wensen. Werk je in het onderwijs, dan pas het contract van 40 weken misschien goed bij je, omdat je kind in de schoolvakanties niet (standaard) geplaatst wordt. 

Stimuleren van de ontwikkeling

Op de peutergroepen worden de interesses van de kinderen gevolgd en het eigen tempo van zich ontwikkelen. Peuters tot ongeveer 3 jaar doen mee in het gewone programma op de peutergroepen.

Daar vindt een breed aanbod van activiteiten plaats, die voortvloeien uit het jaaractiviteiten programma. Dit omvat per seizoen verschillende thema’s, waar  de groepen zelf invulling aan geven. Daarnaast zijn de aangeboden activiteiten gekoppeld aan alle ontwikkelingsgebieden en het Kind Volg Systeem.Vanaf ongeveer 3 jaar worden de kinderen specifieker gestimuleerd en begeleid ter voorbereiding op de basisschool.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Leren samen spelen, rollenspelen en fantasiespel en speelgoed delen.
 • Leren rekening te houden met andere kinderen en de jongere kinderen helpen.
 • Leren door te zetten als iets niet meteen lukt en leren zelf oplossingen te bedenken.
 • Leren beurten te maken, te wachten en te luisteren naar anderen.
 • Normen en waarden.
 • Assertiviteit trainen.

Taalontwikkeling en peuteropvang:

 • Woordenschat en taalbegrip uitbreiden.
 • Leren deelnemen aan het kringgesprek en leren zich te profileren in een groep.

Motorische ontwikkeling:

 • Grof motorische ontwikkeling verfijnen.
 • De fijn motorische pengreep leren om te kunnen schrijven.

Zelfredzaamheidsontwikkeling:

 • Leren zelfstandig naar het toilet te gaan.
 • Leren taakjes af te maken en de concentratie te vergroten.
 • Helpen met huishoudelijke karweitjes als tafeldekken en afruimen.

Vestiging Ariane

 

Ariane 8

3824 MB Amersfoort

033-4530244

 

Vestiging Albert Schweitzersingel

 

Albert Schweitzersingel 397

3822 BV Amersfoort

033-4553016