Methodieken Plan een rondleiding

Dit is hoe wij werken

We hebben bij De Papegaai meer dan 25 jaar ervaring in huis. Dat betekent dat we al meer dan 25 jaar onze kennis en methodieken bijwerken. We bereiden uw peuter op een zo goed mogelijke manier voor op de basisschool.

Methodieken: 3R

De 3R-methode staat voor rust, reinheid en regelmaat. Dat klinkt degelijk – en dat is het ook. Onze ‘peuterspeelzaal’ kenmerkt zich door een vaste structuur en de afwisseling van activiteiten en rustmomenten. Zo houd je kind niet alleen een beter energieniveau, maar helpt de vaste structuur ook om vertrouwd te raken met de omgeving van het kinderdagverblijf én ontwikkelt het langzamerhand een besef van dag en week. Tot slot is er altijd aandacht voor persoonlijke hygiëne en die van de ruimtes binnen het kinderdagverblijf. Rust, reinheid en regelmaat, dus.

Methodieken: Gordon

De Gordon-methode is er om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Pedagogisch medewerkers leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door:

  • actief te luisteren:
    Openstaan voor het kind. Door goed naar het kind te kijken kun je er proberen achter te komen wat het wil zeggen, zowel verbaal als non-verbaal.
  • het geven van ik-boodschappen:
    Benoemen van het onacceptabele gedrag, benoemen van je gevoel daarbij en uitleg geven over het waarom van je gevoel. Hierdoor geef je het kind de vrijheid om er op te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen.
  • acceptatiedrempel / geen verlies methode:
    Is er sprake van een conflict dan het conflict duidelijk benoemen, samen oplossingen bedenken en afspraken maken. Hierdoor respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.

KIKI

 KIKI is een veelzijdig educatief programma voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Met hulp van de beer Kiki voeren wij activiteiten uit die bij een kind de vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: motoriek, sociaal-emotionele-, spraak-taal  ontwikkeling en rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Al onze vaste pedagogisch medewerkers hebben een training gevolgd en zijn hierdoor KIKI-gecertificeerd.

Babygebaren

 Wij maken gebruik van Babygebaren. Babygebaren zijn ondersteunende gebaren uit de Nederlandse gebarentaal voor de gesproken taal. Hierbij worden er gebaren gekoppeld aan de één of twee belangrijkste woorden van een zin.

Het gebruik van Babygebaren ondersteunt de taalontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen zich eerder uiten, omdat zij eerder kunnen gebaren dan praten. Doordat er dan gemakkelijker een gesprek ontstaat tussen de pedagogisch medewerker en het kind, kan deze ook beter aangeven wat hij of zij wil. Hierdoor voelt een kind zich nog meer gehoord en dit geeft zelfvertrouwen.

Op de peutergroep kan het ook kinderen onderling helpen. Waar praten soms nog moeilijk is en gebaren beter lukt, kunnen ze ook elkaar beter vertellen wat ze niet willen. Dit voorkomt frustratie.

Kinderen met een taalachterstand krijgen zo ook de kans om meer te communiceren met leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerkers.

Vestiging Ariane

 

Ariane 8

3824 MB Amersfoort

033-4530244

 

Vestiging Albert Schweitzersingel

 

Albert Schweitzersingel 397

3822 BV Amersfoort

033-4553016