Methodieken

We hebben bij de Papegaai meer dan 25 jaar ervaring in huis. Dat betekent dat we al meer dan 25 jaar onze kennis en methodieken bijwerken. We werken daarom nu met de 3R-methode en de Gordon-methode bij de groepen met peuters. En zo bereiden we ze op de best mogelijke manier voor op de basisschool!

Methodieken: 3R
De 3R-methode staat voor rust, reinheid en regelmaat. Dat klinkt degelijk – en dat is het ook. Onze ‘peuterspeelzaal’ kenmerkt zich door een vaste structuur en de afwisseling van activiteiten en rustmomenten. Zo houdt je kind niet alleen een beter energieniveau gedurende de dag, maar helpt de vaste structuur ook om vertrouwd te raken met de omgeving van het kinderdagverblijf én ontwikkelt het langzamerhand een besef van dag en week.  Bovendien slapen kinderen zo veel mogelijk in hetzelfde bedje. Tot slot is er altijd aandacht voor persoonlijke hygiëne en die van de ruimtes binnen het kinderdagverblijf. Rust, reinheid en regelmaat, dus.

Methodieken: Gordon

De Gordon-methode is er om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Pedagogisch medewerkers leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door:

 • actief te luisteren:
  Openstaan voor het kind. Door goed naar het kind te kijken kun je er proberen achter te komen wat het wil zeggen, zowel verbaal als non-verbaal.
 • het geven van ik-boodschappen:
  Benoemen van het onacceptabele gedrag, benoemen van je gevoel daarbij en uitleg geven over het waarom van je gevoel. Hierdoor geef je het kind de vrijheid om er op te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen.
 • acceptatiedrempel / geen verlies methode:
  Is er sprake van een conflict dan het conflict duidelijk benoemen, samen oplossingen bedenken en afspraken maken. Hierdoor respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)